Vlci v české krajině- zdroj sporů mezi farmáři a ochránci přírody

LOUČKA, Radko a HAVRLANT, Tomáš. Vlci v české krajině- zdroj sporů mezi farmáři a ochránci přírody. Praha: Agrární komora ČR, 2020, 116 s. ISBN 978-80-88351-15-3
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran116
Interní odkaz20204.pdf
Abstrakt

Návrat vlků do přírody přináší nové nebo již zapomenuté problémy se ztrátami dobytka po útoku vlků. Z toho důvodu se zostřují konfrontace mezi zemědělci a ochránci divokých masožravých zvířat. Cílem knihy je ukázat možné cesty řešení ochrany hospodářských zvířat před vlky. Problematika je v knize rozdělena do několika kapitol. V první kapitole je analýza současného stavu v ČR a ve světě. Kapitola druhá ukazuje poznání, jako cestu k řešení problému. Třetí kapitola popisuje opatření pro zmírnění škod. Čtvrtá kapitola přináší návrhy na řešení problematiky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat