Vliv aditiva na změny frakcí dusíkatých látek siláže vojtěšky

LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 Vliv aditiva na změny frakcí dusíkatých látek siláže vojtěšky. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 93-96. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13052.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo porovnat vliv silážních aditiv na změny frakcí (A, B a C The Cornell Net Carbohydrate and Protein System CNCPS) během fermentace siláže vojtěšky. Řezanka vojtěšky z 1. seče byla silážována (za anaerobních podmínek v plastových mini-silech) bez aditiva, ošetřená chemickým konzervantem (85% kyselinou mravenčí v dávce 3 litry na t čerstvé píce), a bakteriálním inokulantem (Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Pediococcus acidilactici, lx1011 CFU/g v dávce 1 g/t čerstvépíce). Siláže byly analyzovány po 2, 14 a 60 dnech kvašení (6 opakování z každého ošetření). V průběhu fermentace se podíl non-proteinové frakce zvyšoval, zatímco podíl rozpustné B proteinové frakce se snížil. Po 60 dnech kvašení byl podíl frakce A u siláže ošetřené s kyselinou mravenčí nižší o 5,0 % v porovnání se siláží ošetřené inokulem a o 5,5 % nižší než u neošetřené kontroly.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat