Vliv anorganického a organického zdroje selenu v kombinaci s odstupňovaným přídavkem vitaminu E na obsah selenu, vitamínů E a A a cholesterolu ve vejcích

SKŘIVAN, Miloš a BUBANCOVÁ, Ivana., 2010 Vliv anorganického a organického zdroje selenu v kombinaci s odstupňovaným přídavkem vitaminu E na obsah selenu, vitamínů E a A a cholesterolu ve vejcích. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. CD 57-60. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10115.pdf
Abstrakt

Pokus byl realizován se 330 nosnicemi ISA Brown, které byly rozděleny do 11 skupin se 3 opakováními v každě skupině. Do pokusných krmných směsí bylo přidáno 0,3 mg selenu ve formě selenomethioninu (SM) nebo seleničitanu sodného (SS). Současně byl do směsí dodán vytamín E (E) v množství od 0 do 625 mg/kg. Přídavek selenu, především SM, zvýšil koncentraci Se ve žloutku a bílku. Ve vejcích byl zaznamenán lineární růst E podle jeho obsahu v krmných směsích. Selenomethionin průkazně zvýšil E ve žloutku. Obsah cholesterolu byl ve vejcích sníšen u skupiny, která byla krmena směsí obsahující 119 mg α tokoferolu a SM. Vliv E na pokles TBARS byl poměrně nízký.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce