Vliv biosekurity na snížení používání antimikrobik v chovech prasat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef., 2021 Vliv biosekurity na snížení používání antimikrobik v chovech prasat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 64-66. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21194.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech prasat a jejich vlivu na snížení spotřeby antimikrobiálních látek zohledňující způsob průniku a šíření infekce v chovu prasat zvířaty, lidmi, stájovým prostředím, vozidly, krmivem a vodou, výkaly a podestýlkou, pracovními nástroji a pomůckami a volně žijícími zvířaty.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat