Vliv četnosti vrhu na celkovou produkci jehňat u plemene romney

MILERSKI, Michal, ČERNÁ, Michaela a SCHMIDOVÁ, Jitka., 2021 Vliv četnosti vrhu na celkovou produkci jehňat u plemene romney. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 25-28. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21163.pdf
Abstrakt

Příspěvek prezentuje vyhodnocení 19394 záznamů o bahnění 5856 bahnic plemene romney z 11 stád v průběhu let 2010-2020. Byl hodnocen vliv četnosti vrhu na celkovou produkční výkonnost bahnic. Navzdory vyšším ztrátám jehňat od narození do doby oficiálního vážení v rámci kontroly užitkovosti (LSMs: 21,84% pro jedináčky; 26,16% pro dvojčata; 36,42% pro trojčata a 37,20% pro čtyřčata, resp.) byly vícečetné vrhy významně (P

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat