Vliv chemického aditiva na kvalitu silážovaných řízků

LOUČKA, Radko. Vliv chemického aditiva na kvalitu silážovaných řízků. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, 128, 30-33. ISSN 1210-3306.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz12018.pdf
Abstrakt

Cílem fermentačního pokusu s konzervací řízků z cukrové řepy bylo zjistit, jakou dávkou chemického konzervantu je třeba ošetřit cukrovarské řízky, aby byla siláž z nich vyrobená kvalitní a stabilní. Pro aplikaci byl použit chemický konzervant (obsahující benzoát sodný a propionát sodný), který má v německém hodnotícím systému DLG pečeť kvality skupiny 2, tedy zlepšující aerobní stabilitu siláží. Konzervant byl aplikován v dávkách 1, 3 a 6 l/t siláže. U siláží bez konzervantu ve srovnání se silážemi s konzervantem mělo kvašení více alkoholický charakter a proběhlo s vyšší proteolýzou (P = 0,05). Z ekonomického hlediska lze tedy doporučit již dávku 1 l/t. V pokusu s konzervací řízků vychladlých, silážovaných s třídenním zpožděním (ponechané tři dny na hromadě) byly nejlepší výsledky získány s využitím chemického konzervantu v nejvyšší testované dávce 6 l/t. Z praktického hlediska je nutné zvážit, zda rozdíly ve výsledcích fermentačního procesu jsou natolik ekonomicky výhodné, aby byla takto vysoká dávka aditiva v praxi používána.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat