Vliv chovného prostředí na kvalitu kozího mléka

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Vliv chovného prostředí na kvalitu kozího mléka. Veterinářství, 2015, roč. 65(11), s. 848-853. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15216.pdf
Abstrakt

Studie je zaměřena na analýzu vztahu mezi úrovni hygieny chovného prostředí, čistotou povrchu těla a kvalitou kozího mléka. Sledováni se uskutečnilo v průběhu jedné laktace v chovu 450 koz. Čistota povrchu těla koz (okolí kořene ocasu, horní části stehen, břicha, vemene a distální částí pánevních končetin) byla hodnocena před dojením podle modifikované stupnice podle Reneaua et al. V Individuálních vzorcích mléka byly sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů – CPM, počet konformních bakterií – CB, počet somatických buněk – PSB). Experimentální data byla analyzována v programu Statistica [StatSoft). Na základě získaných hodnot je možné konstatovat, že úroveň hygieny chovného prostředí přímo ovlivňuje hygienické skóre čistoty povrchu těla koz, respektive jejich mléčné žlázy a následně i počet koliformních bakterií v mléce

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat