Vliv čísla ranosti hybridu kukuřice na nutriční ukazatele

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KUČERA, J., LANG, J., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, Jiří a TYROLOVÁ, Yvona. Vliv čísla ranosti hybridu kukuřice na nutriční ukazatele. Krmivářství, 2014, roč. 18(3), s. 21-24. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14097.pdf
Abstrakt

Rozdělení kukuřičných hybridů podle ranosti na základě čísel FAO v praxi mnohdy nefunguje, protože projev ranosti je závislý na genetických dispozicích hybridů a na podmínkách jejich pěstování. Zevšeobecňování při dělení hybridů vede někdy k hrubým chybám v odhadu termínu sklizně a s tím spojeným ztrátám stravitelných živin a ztrátovým průběhem fermentace siláží. Při obsahu sušiny 31,3 ± 1,6 % jsme v roce 2013 sklidili 15 shodných hybridů s číslem FAO 220 až 330 na dvou podobných lokalitách (Uhříněves, Troubsko). Při vyloučení vlivu sušiny nemělo číslo FAO významný vliv na obsah sledovaných živin v sušině řezanky celých rostlin (N-látky, popeloviny, škrob, vláknina, NDF, cukry). Korelace byly nízké, spojnice trendů měly R2 nižší než 0,3. Významné rozdíly (P < 0,05) mezi lokalitami byly zjištěny pouze u koncentrace N-látek, vlákniny a cukrů. Byly potvrzeny výsledky z roku 2012.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat