Vliv dávky konzervačního přípravku na omezení aerobní degradace kukuřičné siláže

LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona. Vliv dávky konzervačního přípravku na omezení aerobní degradace kukuřičné siláže. Krmivářství, 2015, roč. 19(2), s. 16-19. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15025.pdf
Abstrakt

Pří aerobní degradaci probíhají v kukuřičných silážích biochemické procesy, které provází zvýšení teploty sílážl, zejména v povrchových částech, kde je největsi expozice kysiíku. Cílem bylo navrhnout dávku a způsob aplikace chemického silážního přípravku Safesil (dusitan sodný, benzoát sodný a sorbát draselný) tiív silázovanou kukuřičnou rezanku, aby byla omezena následná aerobni degradace siláže. K měření aerobní stability bylo využito zařízeni, založené na kontinuálním merení teplot siláže, S úspěchem byla ověřena aplikace SaiesiJu postřikem v silážním žlabu na siiázovanou řezanku v dávce 2 Um2 i postřikem pomoci aplikátoru na řezačce Claas Jaguar S4U do poslední 20cm vrstvy rezanky v dávce 4 1/t

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat