Vliv dávky konzervačního přípravku na omezení aerobní degradace kukuřičné siláže

LOUČKA, R. & TYROLOVÁ, Y. Vliv dávky konzervačního přípravku na omezení aerobní degradace kukuřičné siláže. Krmivářství, 2015, roč. 19(2), s. 16-19. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkazhttp://_data/publikace/15025.pdf