Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka. Autoři: ČÍTKOVÁ, Dana, VACEK, Mojmír, ČÍTEK, Jaroslav a SYRŮČEK, Jan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7568-126-3. 2019-01-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz19024.pdf
Abstrakt

Metodika vychází ze skutečných údajů o dojivosti, průběhu laktace a veškerých nákladů a výnosů získaných z několika zemědělských podniků v ČR a tím dává možnost posouzení a odhadu rentability výroby mléka při různé délce servis periody a usnadňuje chovatelům jejich rozhodování při řízení stáda dojnic. On-line dostupný program nazvaný ekomodel je snadno použitelným nástrojem ke zlepšení rentability výroby mléka. V metodice jsou použity nové postupy výpočtu bodu zvratu ceny a produkce, tj. situace, kdy jsou náklady rovny výnosům, a tedy nulový ekonomický výsledek. Českým chovatelům dojnic tak poskytuje informace o možnostech dosahování kladného výsledku hospodaření a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
Ke stažení 19024
OdděleníChov skotu