Vliv délky řezanky zavadlé vojtěšky na kvalitu fermentačního procesu a aerobní stabilitu siláže

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr. Vliv délky řezanky zavadlé vojtěšky na kvalitu fermentačního procesu a aerobní stabilitu siláže. Krmivářství, 2017, roč. 21(2), s. 8-12. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17021.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo zjistit, nakolik délka řezanky zavadlé vojtěšky a přídavek aditiv ovlivní kvalitu fermentačního procesu a aerobní stabilitu siláže. Teplota s přesností 0,065 °C byla kontinuálně měřena v průběhu fermentace a aerobní degradace. Kromě kontroly bez aditiva byl testován vliv tří chemických a dvou biologických konzervantů. Pro zjištění délky řezanky byl použit Penn State Particle Size Separator. Po separaci siláže s delší řezankou (D) zůstalo 77,5 % hmoty na sítu s oky 19 mm, s kratší řezankou (K) 26,7 %. U siláží D ve srovnání s K stoupala teplota na začátku fermentace pomaleji (kulminovala o 72 hodin později) a pomaleji klesala (po 119 dnech pokusu byla teplota D vyšší o 2 °C). Aerobní stabilita D byla nižší o 54 hodin. Silážní přípravky teplotu siláží sice ovlivnily, ale ne natolik, aby rozdíly mezi D a K v obsahu sušiny, výživných hodnotách, kvality fermentačního procesu i aerobní stability byly statisticky významné.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat