Vliv dezinfekce stájového prostředí na zdraví telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2022 Vliv dezinfekce stájového prostředí na zdraví telat. In Sborník XIV. konference DDD 2022 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 20. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22065.pdf
Abstrakt

Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v průběhu odchovu telat. V kontinuálních systémech odchovu je však použití dezinfekčních přípravků limitováno přítomností telat. Současně se snižuje účinnost preventivní dezinfekce. Cílem práce je zjistit vliv použití práškového dezinfekčního přípravku na produkční ukazatele a zdraví telat. V jednom chovu byla u 80 telat holštýnského plemene ustájených pod přístřeškem s kontinuálním provozem sledována živá hmotnost a zdravotní stav. Kontrolní skupina (40 telat) byla ustájena v kotcích, které byly před nastájením pouze mechanicky očištěny. Naproti tomu pokusná skupina (40 telat) byla ustájena v kotcích, které byly v souladu s doporučeními výrobce, kromě mechanického očištění po uschnutí povrchů ještě ošetřeny práškovou dezinfekcí (směs měďnatých a železitých solí, fosfáty a anorganicky vázaný chlor). Telata odchovaná v kotcích ošetřovaných práškovým dezinfekčním přípravkem dosahovala nesignifikantně vyšší živou hmotnost při odstavu (o +1,5 kg) a přírůstek hmotnosti za období odchovu (o +1,2 kg). Současně použití dezinfekčního přípravku v průběhu odchovu telat vedlo k signifikantnímu snížení.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat