Vliv FGF2 SNP11646 na mléčnou produkci a plodnost holštýnského skotu

BRZÁKOVÁ, Michaela, ČÍTEK, J. a SVITÁKOVÁ, Alena. Vliv FGF2 SNP11646 na mléčnou produkci a plodnost holštýnského skotu. Veterinářství, 2018, roč. 60(5), s. 346-349. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18049.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo stanovit vliv bodového polymorfismu SNP11646 FGF2 genu (fibroblastový růstový faktor 2) na deregresované plemenné hodnoty (DePH) holštýnských býků (n = 149) pro ukazatele mléčné užitkovosti produkce mléka v kg, obsah a produkce tuku, obsah a produkce bíl­kovin v mléce. Dále byl hodnocen vliv genu na ukazatele plodnosti, a to na deregresovanou rela­tivní plemennou hodnotu pro schopnost býka oplodnit jalovice, krávy a plemenice (přímý efekt) a schopnost dcer býka zabřeznout (maternální efekt). Býci s genotypem AA dosahovali nižších plemenných hodnot (PH) pro mléčnou užitkovost v porovnání s ostatními genotypy, ale rozdíly mezi genotypy nedosahovaly statistické významnosti. Ovšem tito býci s nejnižší užitkovosti dosa­hovali v průměru nejlepších PH pro plodnost jak v maternálním, tak přímém efektu, přičemž pro maternální plodnost tyto rozdíly dosahovaly u některých ukazatelů statické významnosti.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat