Geny lipogenických enzymů a složení tuku v mléce ovcí

MILERSKI, Michal, SCHMIDOVÁ, Jitka, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, PTÁČEK, Martin, DUCHÁČEK, Jaromír, TANČÍN, Vladimír a UHRINČÁT, Michal. Geny lipogenických enzymů a složení tuku v mléce ovcí. Náš chov, 2018, roč. 78(1), s. 33-35. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18034.pdf
Abstrakt

U souboru 40-ti bahnic valašské ovce bylo provedeno genotypování na geny lipogenických enzymů acetyl-CoA carboxylázy-α (ACACA), fat-acid syntázy (FASN) a lipoprotein lipázy (LPL). U těchto bahnic byla provedena 4 kontrolní dojení se stanovením profilu masných kyselin v mléčném tuku. V rámci genu ACACA převažoval haplotyp AG/GG/CC/CC, jehož nositelé vykazovali vyšší dojivost, avšak nižší obsah mléčných složek a z dietetického hlediska příznivější zastoupení masných kyselin v mléčném tuku oproti ostatním zvířatům.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat