Vliv genetických faktorů na obsah mastných kyselin v hovězím mase

BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KOTT, Tomáš. Vliv genetických faktorů na obsah mastných kyselin v hovězím mase. Veterinářství, 2013, roč. 63(1), s. 46-50. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13020.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo u českého strakatého skotu potvrdit přítomnost mutací dříve zjištěných u jiných populací. Dále byl hodnocen vliv jednotlivých genotypů na složení mastných kyselin (MK) intramuskulárního a podkožního tuku celkem u 602 býků. Významné rozdíly v zastoupení některých MK byly zjištěny u polymorfismů v genech SCD1 a FASN. Mutace c.878C>T v SCD1 ovlivnila koncentrace zejména kyselin myristolejové, olejové a stearové. Genotypy g.16024G>A and g. 17924A>G genu FASN nevysvětlovaly stejnou část variability MK a lišily se zejména v zastoupení kyselin myristové, palmitové a myristolejové. Genetická variabilita v genech SCD1 a FASN vysvětluje část fenotypové variability zastoupení MK v intramuskulárním a podkožním tuku českého strakatého skotu.

ProjektGenetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat