Vliv genetických markerů na zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni skotu

BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KOTT, Tomáš., 2012 Vliv genetických markerů na zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni skotu. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 112-115. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12134.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit viv kombinovaného genotypu dvou SNP genu fytty acid synthase (FASN; g.16024G>A, g.17924A>G) na složení mastných kyselin intramuskulárního a podkožního tuku u 602 býků plemene české strakaté. U obou typů tukové tkáně byly zjištěny významné rozdíly v zastoupení nutričně významných kyselin myristové, palmitové a olejové. Pomocí rozdílů v genotypu FASN byla vysvětlená část variability zastoupení některých mastných kyselin v tukové tkáni skotu. Tyto genotypy proto lze použít jako genetické markery při zlepšování kvality masa u českého strakatého skotu.

ProjektGenetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat