Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu

VOLEK, Zdeněk, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena., 2011 Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 102-106. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11179.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit vliv způsobu ustájení na kvalitu masa králíků plemene Český albín.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce