Vliv hybridu kukuřice a stanoviště na obsah a stravitelnost živin

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2010 Vliv hybridu kukuřice a stanoviště na obsah a stravitelnost živin. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 77-81. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10257.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit vliv hybridu kukuřice a stanoviště pěstování na obsah a stravitelnost živin. Vzorky celých rostlin kukuřice od čtyř středně raných hybridů, pěstovaných na šesti stanovištích v ČR, byly analyzovány na přístroji NIRS i chemicky. Mezi jednotlivými hybridy nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly (P > 0,05) v obsahu škrobu, neutrálně detergentní vlákniny (NDF), ani stravitelnosti organické hmoty a stravitelnosti NDF. Významné (P < 0,05) rozdíly však byly mezi stanovišti. Mezi analýzami na přístroji NIRS a analýzami chemickými byly zjištěny statisticky průkazné (P < 0,05) rozdíly, avšak s vysokým korelačním koeficientem.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat