Vliv inovovaných způsobů sklizně silážní kukuřice na kvalitativní parametry řezanky

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a LOUČKA, Radko. Vliv inovovaných způsobů sklizně silážní kukuřice na kvalitativní parametry řezanky. Krmivářství, 2019, roč. 23(1), s. 33-35. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19046.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo posoudit nově zaváděné technologie zpracování kukuřice na siláž s využitím mačkacích válců MCC MAX a shredlage na kvalitativní parametry řezanky. Posuzováno bylo jednak narušení zrna, podíly velikostí částic pomocí separátoru a také vliv zpracování na degradovatelnost v bachoru. Nejvyššího narušení zrn bylo dosaženo pomocí technologie shredlage, kde byl zjištěn zároveň nejvyšší podíl fyzikálně efektivní vlákniny. V porovnání s klasickými válci měla řezanka vyrobená pomocí inovovaných válců MCC MAX a shredlage vyšší stravitelnost sušiny, NDF i škrobu, a to jak u kukuřice sklízené při sušině asi 35 %, tak při sušině asi 40 %.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat