Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků

CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva a VOLEK, Zdeněk., 2015 Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 48-52. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15204.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zhodnotit vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků. Z výsledků vyplývá, že týdenní restrikce od 42. dne věku snížila živou hmotnost králíků na konci pokusu, spotřebu krmiva a jatečnou výtěžnost. Charakteristiky svalových vláken byly ovlivněny interakcemi techniky krmení a věku.

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce