Vliv klimatu na zdraví a produkci zvířat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2012 Vliv klimatu na zdraví a produkci zvířat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2012. Bratislava: ZSVTS, s. 31-38. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12115.pdf
Abstrakt

Jedním z rozhodujících předpokladů dosažení optimálních produkčních a reprodukčních ukazatelů v chovech hospodářských zvířat je vytvoření odpovídajících klimatických podmínek v ustájovacích prostorech v přímé souvislosti na jejich druh, kategorii a počet v daném prostoru. Kvalita stájového prostředí má vliv na konverzi krmiva. Při nízké teplotě prostředí dochází současně i ke zvýšení spotřeby krmiva, potřebného na produkci tepla. Naproti tomu zvířata ustájená ve vysokých teplotách prostředí přijímají menší množství krmiva, denní přírůstek klesá. Při vyhodnocování vlivu bioklimatických faktorů na organismus zvířat i lidí musíme mít na zřeteli, že tyto faktory zevního prostředí nikdy nepůsobí samostatně, ale komplexně spolu s faktory vnitřními, danými druhem zvířat, metabolismem, osrstěním, růstovými, produkčními a reprodukčními parametry atd., což je nutné při analýze interakcí mezi zdravotním stavem a prostředím zohlednit.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat