Vliv konstrukčního řešení ustájovacích prostor pro telata na mikroklimatické podmínky chovného prostředí

KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a NĚMEČKOVÁ, D., 2011 Vliv konstrukčního řešení ustájovacích prostor pro telata na mikroklimatické podmínky chovného prostředí. In Vidiecké stavby 2011. Nitra: SPU, s. 58-61. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11174.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat mikroklimatické podmínky ve venkovních individuálních boxech dřevěných, plachtových a boxech pod přístřeškem během jednoho roku a jejich vliv na rektální teplotu telat. Bylo prokázáno, že ustájovací systém resp. konstrukční řešení boxu ovlivňuje mikroklimatické podmínky a následně teplotní komfort ustájených telat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat