Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků

CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva a VOLEK, Zdeněk., 2013 Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. In Sborník XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno: Mendelova univerzita, s. 88-96. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13061.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo zjistit, zda má kvantitativní restrikce krmiva a její intenzita vliv na charakteristiky kvality masa a zda existují korelace mezi texturou a ostatními parametry kvality masa. Z výsledků je zřejmé, že restrikce krmiva aplikovaná týden po odstavu měla průkazný vliv pouze na počet svalových vláken αR, cirkularitu βR vláken a podíl αR a αW vláken svalu longissimus dorsi. Nebyly zaznamenány korelace mezi texturou masa a charakteristikami jednotlivých typů svalových vláken.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce