Vliv lokusů CSN2 a CSN3 na úroveň plemenných hodnot parametrů mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu

MATĚJÍČEK, A., KUČEROVÁ, Jitka, NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, FRELICH, J. a BOUŠKA, Josef., 2006 Vliv lokusů CSN2 a CSN3 na úroveň plemenných hodnot parametrů mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu. In Agroregion 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 45-48. ISSN 80-7040-869-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz6145.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vztah genotypů CSN2 a CSN3 k plemenným hodnotám parametrů mléčné užitkovosti (produkce mléka, bílkovin a tuku a obsah bílkovin a tuku v mléce) u českého strakatého skotu. Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu SAS za použití metody maximální restringované věrohodnosti (REML). Nejvyšší zastoupení měl u lokusu CSN2 genotyp A2A2. Další detekované genotypy byly A1A1, A1A2, A2A3 a A2B. Lokus CSN2 vykázal vztah ke všem sledovaným parametrům kromě plemenné hodnoty pro obsah bílkovin. Nejvyšší četnost měl v případě lokusu CSN3 genotyp AB. Dále byly detekovány genotypy AA, AE, BB a BE. Vztah lokusu CSN3 byl statisticky významný pouze v případě plemenných hodnot pro obsah a produkci bílkovin. Studium dané problematiky umožňuje lepší poznání genetického pozadí mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu. Je proto žádoucí rozšířit tento výzkum za účelem možnosti využití nových poznatků ve šlechtění.

OdděleníChov skotu