Vliv managementu odchovu telat na antimikrobiální rezistenci

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Vliv managementu odchovu telat na antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 49-51. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23017.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu možnosti snížení výskytu antimikrobiální rezistence v průběhu odchovu telat v období mléčné výživy dodržováním managementu odchovu telat jako nedílné součásti zásad správné chovatelské praxe. Management odchovu telat v období mléčné výživy musí být nasměrován do oblasti způsobu odchovu (kontinuální x turnusový), zvýšení odolnosti organismu (pasivní a aktivní imunita), snížení rizika průniku a šíření patogenů (hygiena a sanitace) včetně omezení negativního působení stresových faktorů (mikroklima, sociální stres, přeprava, technologie).

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat