Vliv mastných kyselin na reprodukci prasat

VÁCLAVKOVÁ, Eva. Vliv mastných kyselin na reprodukci prasat. Náš chov, 2012, roč. 72(8), s. 71-72. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12090.pdf
Abstrakt

Skladba mastných kyselin v krmivech hospodářských zvířat je studována zejména z hlediska jejich vlivu na jatečnou hodnotu a kvalitu masa. Avšak v poslední době se zvyšuje zájem odborné veřejnosti o možný vliv mastných kyselin, zejména tzv. n-3 polynenasycených kyselin (n-3 PUFA), na reprodukční užitkovost zvířat. Doplnění tuku do krmné dávky pro březí a laktující prasnice zvyšuje nejen zásobu energie, ale také esenciálních mastných kyselin v těle plodu, resp. selete a tím zvyšuje přežitelnost selat po narození. Podíl tuku v krmivu březích prasnic má rovněž vliv na obsah mastných kyselin v kolostru a mléce. Nedostatek kyselin EPA a DHA u prasnic má za následek nízké procento zabřezávání prasnic, méně selat ve vrhu, slabá selata, větší variabilitu vrhu, nižší růstovou schopnost selat a vyšší úhyn selat do odstavu.

ProjektBiotechnologie v chovu a šlechtění prasat
OdděleníChov prasat