Vliv mědi na užitkovost a kvalitu masa brojlerových kuřat

ŠEVČÍKOVÁ, Světlana, SKŘIVAN, Miloš a KOUCKÝ, Milan. Vliv mědi na užitkovost a kvalitu masa brojlerových kuřat. Náš chov, 2005, roč. 65(1), s. 30-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5009.pdf
Abstrakt

Přídavek mědi ve formě CuSO4.5H2O do diety v množství zohledňujícím normy EU 91/248, která stanovuje limitní dávku Cu v dietě drůbeže 35 mg.kg-1 krmné směsi, působí příznivě na ukazatele užitkovosti brojlerových kuřat.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce