Vliv náhrady sójového extrahovaného šrotu řepkovým extrahovaným šrotem na mléčnou užitkovost a příjem krmiva vysokoužitkových dojnic

JOCH, Miroslav, KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, BRADÁČOVÁ, R. a LANG, Petr., 2015 Vliv náhrady sójového extrahovaného šrotu řepkovým extrahovaným šrotem na mléčnou užitkovost a příjem krmiva vysokoužitkových dojnic. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 34-38. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15203.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo ověřit vliv náhrady sójového extrahovaného šrotu řepkovým extrahovaným šrotem v krmné dávce na mléčnou užitkovost a příjem krmiva dojnic. Třicet šest vysokoužitkových dojnic, které byly ve druhém trimestru laktace, bylo rozděleno do dvou skupin. Krmná dávka kontrolní (KON) i pokusné (POK) skupiny měli stejné zastoupení objemných krmiv. Ve směsi doplňkových krmiv u skupiny POK byli sójový extrahovaný šrot a Amino Plus® nahrazeny řepkový extrahovaným šrotem. Příjem sušiny byl lehce snížen u skupiny POK (P < 0,05). Mléčná užitkovost a obsah složek mléka se mezi skupinami nelišily (P > 0,05). Obě skupiny se také nelišily (P > 0,05) v živé hmotnosti a v produkci těkavých mastných kyselin v bachoru. Celkově práce prokázala, že řepkový extrahovaný šrot může být ekonomickou alternativou sójového extrahovaného šrotu.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat