Vliv odchovu jalovic a užitkovosti stáda na vybrané ukazatele

KRPÁLKOVÁ, Lenka, KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Vliv odchovu jalovic a užitkovosti stáda na vybrané ukazatele. Náš chov, 2014, roč. 74(9), s. 67-71. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14108.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo analyzovat vliv věku jalovic při prvním otelení (V1OT) a úrovně mléčné užitkovosti stáda (MU) na vybrané produkční, reprodukční a ekonomické ukazatele u 33 podniků. Manažerská rozhodnutí týkající se obměny stáda mohou mít významný dopad na ziskovost celé farmy. Kratší V10T nemusí vždy vést k vyšší ziskovosti, záleží na konkrétních podmínkách a systému managementu na farmě. Odchov jalovic charakterizovaný střední skupinou V10T (799-750 dní) byl zjištěn jako nejziskovější. Úroveň MU byla velmi důležitým faktorem pro ziskovost mléčné farmy. Podniky s nejvyšší MU > 8500 kg dosáhly nejvyššího zisku navzdory tomu, že měly ve stádě dojnic větší problémy s plodností.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat