Vliv odslupkované lupiny bílé v krmné směsi králíků na mléčnou užitkovost, růst, životaschopnost a kvalitu masa králíků

VOLEK, Zdeněk, UHLÍŘOVÁ, Linda a KUDRNOVÁ, Elena., 2018 Vliv odslupkované lupiny bílé v krmné směsi králíků na mléčnou užitkovost, růst, životaschopnost a kvalitu masa králíků. In Aktálne smery v chove králikov. Nitra: NPPC - VÚŽV, s. 56-61. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18222.pdf
Abstrakt

Publikace seznamuje čtenáře s možností využít pro krmné směsi králíků upravená semena lupiny bílé, coby novou krmnou komponentu. Výsledky se týkají produkce mléka, růstu, zdraví

ProjektOptimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce