Vliv oxidu hořečnatého na neutralizaci krmné dávky dojnic

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Vliv oxidu hořečnatého na neutralizaci krmné dávky dojnic. Náš chov, 2020, roč. 80(11), s. 60-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20142.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo porovnat účinek hydrogenuhličitanu sodného a oxidu hořečnatého ve formě přídavku do krmné směsi pro vysokoužitkové dojnice v první polovině laktace a zároveň potvrdit hypotézu velké variability v dosažených výsledcích. Rozdíly mezi krmnou dávkou, obsahující kyselý uhličitan sodný a dávkou, obsahující oxid hořečnatý nebyly průkazné. Významný rozdíl (P

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat