Vliv pastevního výkrmu na složení bakteriální mikrobioty ve slepých střevech kuřat

ČERMÁK, Ladislav, KUDRNOVÁ, Elena, SKŘIVANOVÁ, Věra a SKŘIVANOVÁ, Eva., 2015 Vliv pastevního výkrmu na složení bakteriální mikrobioty ve slepých střevech kuřat. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 58-62. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15206.pdf
Abstrakt

Metodou přímé kultivace byla sledována mikrobiální společenstva vyskytující se ve slepém střevě brojlerů z konvenčního a ekologického chovu. Ekologický chov předpokládá u zvířat snížení stresu a zvýšení komfortu života, což vede k získávání živočišných produktů s lepší chutí a vůní ve srovnání se zvířaty chovanými konvenčně. V obou způsobech chovu byly zjišťovány rozdíly ve výskytu celkových anaerobních bakterií, koliformních bakterií, bakterií mléčného kvašení, rodu Salmonella a Campylobacter. Ve slepém střevě brojlerů z obou typů chovu nebyly zjištěny žádné kampylobaktery ani salmonely. Byly zjištěny vyšší počty anaerobních bakterií, koliformů a bakterií mléčného kvašení u brojlerů z konvenčního chovu, avšak pouze v případě koliformních bakterií byl rozdíl statisticky významný.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce