Vliv pastvy a limitovaného krmení na kvalitu masa kuřat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vliv pastvy a limitovaného krmení na kvalitu masa kuřat. Autoři: ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-225-7. 2019-11-28.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz19223.pdf
Abstrakt

Metodika je zaměřena na zvýšení příjmu pastevního porostu kuřaty pomocí omezení dávky krmiva, tzv. limitované krmení. Pastevní porost je zdrojem travin a jetelovin, ale i hmyzu a jeho konzumace má pozitivní vliv na kvalitu masa a zdraví kuřat. Zatím je ale jen málo dostupných informací týkajících se porovnání ukazatelů užitkovosti a kvality masa kuřat vykrmovaných v halách na podestýlce a těch s možností pastvy navíc v kombinaci s různými úrovněmi limitovaného krmení. Metodika tedy přináší nové informace o příznivých účincích nižších dávek krmiva u volně chovaných kuřat na pastvě na zvýšení příjmu pastevní vegetace kuřaty a míře ovlivnění kvality masa takto vykrmovaných kuřat.

ProjektKvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 19223
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce