Vliv plemenné příslušnosti a masné partie býků na utváření svalových vláken a texturu masa

LEBEDOVÁ, Nicole, BUREŠ, Daniel, DLUBALOVÁ, Z. a BARTOŇ, Luděk. Vliv plemenné příslušnosti a masné partie býků na utváření svalových vláken a texturu masa. Maso, 2021, roč. 32(2), s. 34-39. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21016.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat charakteristiky svalových vláken a texturu masa u pěti svalů: longissimus lumborum (LL, nízký roštěnec), semitendinosus (ST, váleček), biceps femoris (BF, spodní šál), semimembranosus (SM, vrchní šál) a psoas major (PM, svíčková) odebraných od býků čtyř plemen skotu (aberdeen angus, AA; gasconne, GS; české strakaté, FL; holštýnské, HO). Býci byli vykrmováni v identických podmínkách ustájení a výživy a po porážce od nich byly odebrány vzorky svalů na histochemickou analýzu svalových vláken a texturní analýzu masa. Významnější vliv na vlastnosti svalových vláken i texturu masa měla sledovaná masná partie než plemenná příslušnost zvířat. Ve svalech kýty byly pozorovány meziplemenné rozdíly v charakteristikách svalových vláken u masných plemen AA a GS. Rovněž byl zjištěn významný vliv velikosti i kompozice svalových vláken na texturu masa, která byla pozitivně ovlivněna zvyšujícím se zastoupením svalových vláken typu IIB.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu