Vliv plemenné příslušnosti býků na senzorickou kvalitu hovězího masa

BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Vliv plemenné příslušnosti býků na senzorickou kvalitu hovězího masa. Náš chov, 2009, roč. 69(8), s. 75-77. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9071.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo vyhodnotit senzorickou kvalitu masa mladých býků. Desetičlenná komise byla sestavena z vyškolených hodnotitelů. Posuzována byla vůně, chuť, textura a šťavnatost vařeného masa. Kulinární kvalita masa býků charolais (C) a gasconne byla hodnocena příznivěji než u plemene české strakaté (CS) a kříženců C x CS. Skupina trojplemenných kříženců po otcích piemontese byla hodnocena lépe z hlediska textury masa v porovnání s býky CS a C x CS. Při porovnání senzorické kvality masa býků masných plemen (aberdeen angus, C, hereford a masný simentál) bylo nejlépe hodnoceno plemeno aberdeen angus.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu