Vliv podestýlky na kvalitu mléka

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, KOŘÍNKOVÁ, K., POLCR, S., PROCHÁZKA, David a RYTÍŘ, M., 2016 Vliv podestýlky na kvalitu mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 49-52. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16147.pdf
Abstrakt

Vliv různého druhu podestýlky na kvalitu mléka byl zjišťován u 50 dojnic v 5 chovech v průběhu jednoho měsíce. Dojnice byly chovány v různých technologických systémech volného boxového stelivového (sláma, separát) i bezstelivového ustájení (matrace) a na hluboké podestýlce. Toaleta vemene byla ve všech chovech shodná (otírání struků utěrkou zvlhčenou dezinfekčním roztokem). V individuálních vzorcích mléka byl zjišťován celkový počet mikroorganismů (CPM), počet koliformních bakterií (CB) a počet somatických buněk (PSB). Zjištěná data byla statisticky vyhodnocena neparametrickým testem v programovém balíčku Statistica 7.0 (StatSoft). Signifikantně vyšší (P

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat