Vliv pohlavního dimorfismu na vybrané jakostní znaky vepřového masa

ŠEVČÍKOVÁ, Světlana a KOUCKÝ, Milan. Vliv pohlavního dimorfismu na vybrané jakostní znaky vepřového masa. Maso, 2008, roč. 19(2), s. 54-56. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8188.pdf
Abstrakt

U finálních hybridů jatečných prasat z běžného příhonu byly sledovány základní ukazatele jatečné hodnoty a vybrané znaky jakosti masa. Tyto ukazatele byly hodnoceny odděleně podle pohlaví. Výsledky potvrdily zařazení celého souboru na základě klasifikace SEUROP v průměru do třídy U, přičemž hodnoty u prasniček činily 56,2 % (třída E) a u kastrátů 53,3 % (třída U). Barva masa byla v mezích platných pro standardní vepřové maso. Byl zjištěn nízký obsah intramuskulárního tuku (musculus longissimus lumborumet thoracis) vepříků (16,9 %) i prasniček (13,4 %). Vysoká variabilita byla zjištěna u barvy masa, ztrát odkapem, vaznosti a obsahu IT v mase vepřů. Senzoricky bylo lépe hodnoceno maso vepříků.

OdděleníDokumentace a propagace, Fyziologie výživy a jakost produkce