Vliv polymorfismu genů pro IS na plodnost krav C plemene

JOCHOVÁ, Kateřina, KYSELOVÁ, Jitka, HOFMANNOVÁ, Michaela, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, HRONCOVÁ, Zuzana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana. Vliv polymorfismu genů pro IS na plodnost krav C plemene. Náš chov, 2019, roč. 79(9), s. 36-38. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19119.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat ukazatele plodnosti krav českého strakatého skotu s rozdílným genotypem ve vybraných genech (pro imunitní systém – IS). V genu leptin, mutaci g.-963C>T, jsme pozorovaly pozitivní vliv genotypu TT na věk při prvním otelení a negativní tendenci genotypu CC na délku servis periody a procento březích krav po první inseminaci (PR). V kódující oblasti genu leptinu (c.357C>T) jsme zjistily negativní vliv genotypu TT na délku mezidobí, servis periody na 2. laktaci a statistický trend pro nižší PR na 1. laktaci. Dále jsme pozorovaly kratší mezidobí u heterozygotních (CG) dojnic v genu pro Toll-like receptor 4 (TLR4) a tendenci pro vyšší PR u heterozygotních krav v tomto genu. Rozdíly v plodnosti krav v závislosti na genotypu genu chemokinový receptor interleukinu 8 C-X-C motiv se nepodařilo prokázat. Výsledky naznačují možnost využití genů leptinu a TLR4 jako efektivních markerů pro zlepšování plodnosti plemenic českého strakatého skotu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat