Vliv připařovaného kance na velikost vrhu prasnic

WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Vliv připařovaného kance na velikost vrhu prasnic. Náš chov, 2012, roč. 72(4), s. 71-72. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12040.pdf
Abstrakt

Byly vypočteny genetické parametry pro znaky velikosti vrhu u plemen české bílé ušlechtilé a česká landrase s použitím animal modelu. Základní faktory v modelu byly stádo-rok-sezóna, trvalé prostředí prasnice, typ plemenitby, věk prasnic při prvém oprasení (pro první vrh) nebo délka mezidobí (pro další vrhy) a genetický efekt prasnice. Zkoumali jsme, jaký efekt na odhady má zahrnutí faktoru „připařovaný kanec“. Byly porovnány tři modely: bez zahrnutí efektu kance, se zahrnutím efektu kance jako náhodného faktoru bez zohlednění příbuznosti mezi připařovanými kanci a se zohledněním příbuznosti. Odhadnuté dědivosti sledovaných znaků byly obdobné ve všech modelech (16 až 20 % pro počet celkem narozených, 16 až 19 % pro počet živě narozených a 13 až 16 % pro počet dochovaných selat). Podíl variance pro efekt připařovaných kanců na celkové variabilitě znaků byl 2 až 3 % a je proto možné ho při odhadu plemenné hodnoty pro znaky velikosti vrhu vynechat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat