Vliv proteinové složky krmiva na kvalitu masa býků českého strakatého skotu

BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, FOŘTOVÁ, Jana a LEBEDOVÁ, Nicole. Vliv proteinové složky krmiva na kvalitu masa býků českého strakatého skotu. Maso, 2022, roč. 32(6), s. 37-42. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22133.pdf
Abstrakt

Cílem předložené práce bylo vyhodnotit vliv rozdílného zdroje proteinu v krmné dávce skotu na fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti hovězího masa. Byly porovnávány tři skupiny vykrmovaných býků, jejichž krmná dávka byla doplněna komerčním doplňkovým krmivem obsahujícím močovinu (kontrolní skupina), řepkový extrahovaný šrot (řepka) a zrna lupiny bílé (lupina). Po porážce byly k dalším analýzám odebrány dva svaly (longissimus lumborum a rectus abdominis). U barvy, vaznosti nebo chemického složení obou masných partií nebyly mezi skupinami nalezeny rozdíly. Naopak výsledky hodnocení instrumentálně měřené křehkosti a organoleptických vlastností masa posuzovaných prostřednictvím senzorického panelu ukazují, že grilované vzorky býků krmených lupinou vykazovaly příznivější parametry textury než obě zbývající skupiny. Maso této skupiny však mělo u obou svalů méně příznivé hodnocení pro vůni a chuť typickou pro hovězí maso, naopak zde byla pozorována vyšší intenzita abnormální vůně a některých chutí, které nejsou pozitivně asociovány s charakteristikami typickými pro hovězí maso.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu