Vliv provázanosti chovů příbuzenskými vztahy na odhady plemenných hodnot u ovcí

MILERSKI, Michal a VOSTRÝ, Luboš., 2008 Vliv provázanosti chovů příbuzenskými vztahy na odhady plemenných hodnot u ovcí. In XVIII. Letná škola biometriky. Nitra: Slovenská akadémia podohospodárskych vied, s. 259-264. ISSN 978-80-89162-31-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz8250.pdf
Abstrakt

V chovu ovcí. kde je umělá inseminace využívána velmi okrajově, jsou jednotlivé chovy geneticky značně izovované. Byly zkoumány změny v odhadech plemenných hodnot při různém stupni provázanosti mezi chovy. Korelační koeficienty mezi různými variantami odhadů plemenných hodnot pro stodenní hmotnost jehňat lišicími se stupněm provázanosti mezi chovy se pohybovaly mezi r=0,898 až 0,997 pro přímý genetický vliv a mezi r=0,587 až 0,973 pro maternální genetický vliv.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat