Vliv rané socializace na zdraví a přírůstky telat dojného skotu

VALNÍČKOVÁ, Barbora a ŠÁROVÁ, Radka Vliv rané socializace na zdraví a přírůstky telat dojného skotu. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research, 2017, roč. 59(3), s. 9-20. ISSN 0139-7265.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Počet stran12
Interní odkaz17176.pdf
Abstrakt

Přestože je skot sociálním druhem a v přirozených podmínkách žije v menších stabilních mateř­ských stádech, telata dojných plemen jsou v praxi oddělována od svých matek záhy po porodu a často ustájena individuálně až do 8. týdne věku. Od tohoto věku je legislativně určeno, že tele má být (až na konkrétní výjimky) chováno ve skupině. Je však prokázáno, že raná sociali­zace telete (před 8. týdnem věku) je důležitá nejen pro jeho následný sociální rozvoj, ale i pro jeho zdraví a růst a u jalovic i pozdější laktační produkci. Sociální ustájení má však svá kon­krétní specifika a rizika a klade na chovatele některé specifické nároky. Pro zdárný odchov telat v sociálním prostředí je proto nutné mít na paměti důležitost nikterých parametrů jako velikost chovného prostoru, velikost skupiny, věkové rozložení telat ve skupině, způsob krmení atd. Tyto parametry jsou následně více rozebrány v článku. Závěrem lze říci, že sociální odchov telat je, při vhodném managementu odchovu, zárukou kvalitního odchovu a dobrého welfare telat.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníEtologie