Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín

VOLEK, Zdeněk, VOLKOVÁ, Lenka, TŮMOVÁ, Eva a CHODOVÁ, Darina. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24(2), s. 55-58. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13043.pdf
Abstrakt

Cílem experimentu bylo ověřit vliv restrikce krmiva na spotřebu krmné směsi během výkrmu, růst, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Pro experiment bylo použito 72 ks králíků, odstavených ve 42 dnech věku. Výkrm byl ukončen v 91 dnech věku. Zvířata byla rozdělena do dvou skupin (36 ks králíků / skupina) a krmena kompletní granulovanou krmnou směsí. Kontrolní skupina králíků byla po celou dobu výkrmu krmena ad libitum. U druhé skupiny králíků byla aplikována restrikce krmiva, a to mezi 56.-63. dnem věku a dále pak před koncem výkrmu mezi 84.-87. dnem věku. V obou případech se jednalo o 50 % snížení krmné dávky oproti kontrolní skupině. Z pohledu celého výkrmu lze říci, že restrikce krmiva snížila spotřebu krmné směsi na výkrm králíků o 10,3 %, přičemž nedošlo ke snížení konečné živé hmotnosti vykrmovaných králíků či jatečně výtěžnosti. Stejně tak nebyl zaznamenán významný vliv restrikce krmiva na chemické složení masa stehen králíků. Pouze u restrikčně krmených králíků byl zaznamenán signifikantně vyšší obsah energie v mase stehen (P = 0,043). Restrikce krmiva obecně zvýšila obsah mastných kyselin v mase stehen králíků. U těchto králíků byl nalezen vyšší obsah kyseliny myristové (P = 0,005) a palmitové (P = 0,007), ale též olejové (P = 0,020), eikosapentaenové (EPA, P = 0,053) či dokosapentaenové (DHA, P = 0,079). Poměr nasycených mastných kyselin k polynenasyceným mastným kyselinám se však významně nelišil.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce