Vliv roku na výnos a kvalitu vybraných hybridů kukuřice

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Vliv roku na výnos a kvalitu vybraných hybridů kukuřice. Náš chov, 2021, roč. 81(3), s. 50-54. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21022.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat mezi sebou vybrané čtyři hybridy, pěstované za stejných podmínek na účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV) v okolí Prahy v letech 2018 až 2020. V roce 2018 spadlo ve vegetačním období málo srážek, rok 2019 byl průměrný a v roce 2020 pršelo nejvíc za deset let. Do pokusu byly zařazeny hybridy rané až středně rané s FAO 240 (DKC3872) až 270 (DKC3575), s typem zrna mezityp až fl int. Nejvyšší výnos sušiny celých rostlin byl prokázán u hybridů DKC3450 a DKC3575 (22,7 t/ha). Nejvyšší výnos sušiny palic (13,5 t/ha) byl zjištěn v roce 2020 u hybridu DKC3575, nejnižší v roce 2018 u DKC3872 (10,1 t/ha). Podíl palic byl nejvyšší v roce 2019 u hybridu DKC3575 (55,9 %) a nejnižší u DKC3568 (49,1 %). Nejvyšší stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny (NDF) (54,7 %) i organické hmoty (76,5 %) byla stanovena u hybridu DKC3568, nejnižší u DKC3575 (47,8 %, 70,4 %, resp.).

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat