Vliv růstu jalovic na jejich následné užitkové vlastnosti

ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka a KREJČOVÁ, Michaela. Vliv růstu jalovic na jejich následné užitkové vlastnosti. Náš chov, 2011, roč. 71(6), s. 20-22. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11055.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit vliv intenzity růstu jalovic českého strakatého skotu na následnou reprodukční výkonnost a mléčnou užitkovost. Sledována byla hmotnost, reprodukční ukazatele u 2019 jalovic ze čtyř chovů a následně krav v 1., 2. a 3. mezidobí, dále pak parametry mléčné užitkovosti v 1., 2. a 3. normované laktaci. Vyhodnocení bylo provedeno s použitím procedury GLM (lineární modely s pevnými efekty) statistického programu SAS 9.1. Výsledky analýzy vlivu intenzity růstu jalovic v době odchovu prokázaly, že pro lepší reprodukční výkonnost by bylo vhodné, aby jalovice dosahovaly v době odchovu průměrný denní přírůstek nižší než 920 g. Z hlediska dosažení vyšší mléčné užitkovosti by však měl tento přírůstek dosáhnout alespoň 701 g. S ohledem na tato zjištění lze doporučit odchov jalovic s průměrným přírůstkem 701 až 920 g.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu