Vliv různé úrovně větrání ve venkovních individuálních boxech na užitkovost a zdraví telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, Pavel a KOČÍ, Martina., 2022 Vliv různé úrovně větrání ve venkovních individuálních boxech na užitkovost a zdraví telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 38-42. ISSN 978-80-7403-277-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz22244.pdf
Abstrakt

Cílem práce je zjistit vliv různé úrovně větrání venkovních individuálních boxů na užitkovost a zdraví telat. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu 2 let. Telata byla ustájena ve venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru na návětrnou stranu a závětří a s různou úrovní větrání. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu, teplotně-vlhkostní klima a ochlazovací hodnota chovného prostředí u 192 VIB, včetně živé hmotnosti a zdravotního stavu ustájených telat. Získaná data byla vyhodnocena v programu TIBCO Statistika. Na základě výsledků, je možné konstatovat, že telata odchovávaná ve VIB se vstupem umístěným na návětrnou stranu a zavřenými regulačními odvody vzduchu dosahovala nejnižší živou hmotnost při odstavu a nejnižší přírůstek hmotnosti v porovnání s ostatními telaty. Tato telata byla vystavena vysokému ochlazování v důsledku vyšší rychlosti proudění vzduchu ve VIB a následně měla vyšší výskyt průjmového a respiračního onemocnění.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat