Vliv různé úrovně větrání ve VIB na tepelnou pohodu telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2021 Vliv různé úrovně větrání ve VIB na tepelnou pohodu telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 58-60. ISSN 978-80-7403-263-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21190.pdf
Abstrakt

Cílem práce je zjistit vliv různé úrovně větrání venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu telat. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu 9 měsíců. Telata byla ustájena ve venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru na návětrnou stranu a závětří. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu, teplotně vlhkostní index, ochlazovací hodnota chovného prostředí u 72 VIB. Získaná data byla vyhodnocena obecným lineárním modelem v programu TIBCO Statistika. Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že umístění VIB a regulace odvodů vzduchu ve VIB má významný vliv na tepelnou pohodu ustájených telat. Telata odchovávaná v VIB se vstupem umístěným na návětrnou stranu byla v létě vystavena delší dobu tepelné zátěži, zatímco na jaře, podzim a v zimě vysokému ochlazování.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat