Vliv různých typů venkovních individuálních boxů pro odchov telat na mikroklima

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2012 Vliv různých typů venkovních individuálních boxů pro odchov telat na mikroklima. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2012. Bratislava: ZSVTS, s. 45-52. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12114.pdf
Abstrakt

Cílem práce je posouzení vlivu vybraných fyzikálně chemických parametrů bioklimatu (teploty a relativní vlhkosti vzduchu) v různých typech ustájení telat (dřevěný, plastový, plachtový VIB) v průběhu různých makroklimatických období roku a jejich vlivu na užitkovost telat. Teplota a relativní vlhkost vzduchu vnějšího prostředí, v různých typech VIB v životní zóně telat byly zaznamenávány v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu pěti makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica. Na základě dosud zpracovaných výsledků sledování nebyly prokázány statisticky významné rozdíly v hodnocení teplotněvlhkostního klimatu mezi sledovanými typy ustájení v průběhu mléčné výživy telat, ani v průměrných denních přírůstcích telat odchovávaných v různých typech VIB v průběhu období mléčné výživy.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat