Vliv různých způsobů ustájeni na zdraví a welfare telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2013 Vliv různých způsobů ustájeni na zdraví a welfare telat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2013. Bratislava: SSTP, s. 57-66. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13103.pdf
Abstrakt

Cílem naší studie bylo posouzení vlivu dvou různých způsobů ustájení telat na vybrané ukazatele bioklimatu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) v průběhu různých makroklimatických období roku a jejich vliv na užitkovost, zdraví a welfare telat. Teplota a relativní vlhkost vzduchu vnějšího prostředí, v různých typech individuálních boxů v životní zóně telat byly zaznamenávány v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu pěti makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica. Na základě výsledků sledování teplotněvlhkostního klimatu nebyly prokázány statisticky významné rozdíly mezi sledovanými typy ustájení telat v průběhu mléčné výživy. Telata odchovávána v individuálních boxech pod přístřeškem dosahovala signifikantně nižší průměrný denní přírůstek za období mléčné výživy než telata odchovávaná v plachtovém VIB. U telat, odchovávaných v přístřešku, byla zjištěna vyšší prevalence onemocnění průjmového a respiračního ústrojí, jakož i vyšší úhyn telat v porovnání s venkovními individuálními boxy.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat