Vliv sanitace chovného prostředí na zdraví telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Vliv sanitace chovného prostředí na zdraví telat. Náš chov, 2022, roč. 82(6), s. 46-48. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22104.pdf
Abstrakt

Cílem práce je zjistit vliv použití práškového dezinfekčního přípravku na zdraví telat. V jednom chovu byla u 80 telat holštýnského plemene ustájených pod přístřeškem s kontinuálním provozem sledován zdravotní stav. Kontrolní skupina (40 telat) byla ustájena v kotcích, které byly před nastájením pouze mechanicky očištěny. Naproti tomu pokusná skupina (40 telat) byla ustájena v kotcích, které byly v souladu s doporučeními výrobce, kromě mechanického vyčištění po uschnutí povrchů ještě ošetřeny práškovou dezinfekcí (směs měďnatých a železitých solí, fosfáty a anorganicky vázaný chlor). Použití práškového dezinfekčního přípravku v průběhu odchovu telat vedlo k signifikantnímu snížení (p < 0,05) výskytu průjmů (o -25 %). Naproti tomu nebyl prokázán vliv použití dezinfekce na výskyt respiračních onemocnění telat. Výskyt průjmových onemocnění začal u telat ustájených v dezinfikovaných kotcích o +6,4 dní později (p < 0,001) ve srovnání s telaty ustájenými v kotcích nedezinfikovaných. Telata odchovaná v kotcích ošetřených práškovým dezinfekčním přípravkem také vykazovala nesignifikantně kratší trvání průjmových onemocnění (o -1,1 den) a signifikantně (p < 0,001) kratší trvání respiračních onemocnění (o -2,1 den).

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat